องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้าสองข้างทางถนนสายหลัก บ้านดอนชี กุงชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ใบคำร้องหนังสือรับรองผลงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ายสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo QR CODE งานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีกำหนดราคาที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ป้าย การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2