องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นายประจักษ์ พันธ์วงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-510-9546
นายสุจริต อุทธา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292