องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ วิไลรัตน์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง)ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้าง อบต.ดงบัง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... [2 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมด้วยศูนย์เครือข่ายการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)... [2 พฤศจิกายน 2566]
จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"โครงการปรับปรุงขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กุงชัย หมู่ที่ 10 เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม, ร่องะบาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ภายในหมู่ บ้านให้สะอาดสวยงาม [2 พฤศจิกายน 2566]
วันนี้ ท่านนายก อบต.ดงบัง (นายณรงค์ วิไลรัตน์) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ [2 พฤศจิกายน 2566]
นางสาว สายสุดา อินหงษา(นักพัฒนาชุมชน อบต.ดงบัง)ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ 10 ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย 1.นางชา บุตรชา 2.นางเลียน ครองสุข [2 พฤศจิกายน 2566]
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไหล่ทาง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ [2 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมวันนี้ นายชัยชนะ ชนะกุล (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง) พร้อมด้วยทีมงาน ปภ.ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนน... [2 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมวันนี้ นายชัยชนะ ชนะกุล (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง) พร้อมด้วยทีมงาน ปภ.ร่วมและพระ-เณร ลงทุน ลงแรง ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาซ่อมแซมถนนที่ชำหรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น... [2 พฤศจิกายน 2566]
(งานกองช่าง)ผช.จพง.ช่างประปา อบต ดงบัง ลงพื้นซ่อมประปาที่แตกชำหรุด บ้านดงบัง หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ [2 พฤศจิกายน 2566]
วันจันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน 2566 เวลา 8.00 น.กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์... [8 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 194 รายการ)