องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมวันนี้
รายละเอียด : เช้าวันนี้ นายอำเภอลืออำนาจ(นายวรเทพ ท้องน้อย) พร้อม ปลัดอาวุโสอำเภอลืออำนาจ (นางสาว ถาวรีย์ ลาภสาร)และ ท้องถิ่นอำเภอลืออำนาจ พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(นายณรงค์ วิไลรันต์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง(นายธวัชชัย เพียลา) ผอ.รพ.สต.บ้านดงบัง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนชี คณะอสม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน TPMAP ของตำบลดงบัง ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพส : admin