ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
รายละเอียด : นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : b325UdJThu94639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gEs8e5fThu103915.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้