ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่อยู่ ม.15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120 โทรศัพท์ : 045-525900 โทรสาร : 045-525900 (อีเมลกลาง) : saraban@dongbangtambol.go.th เว็บไซต์ : https://www.dongbangtambol.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่อยู่ ม.15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120 โทรศัพท์ : 045-525900 โทรสาร : 045-525900 (อีเมลกลาง) : saraban@dongbangtambol.go.th เว็บไซต์ : https://www.dongbangtambol.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่อยู่ ม.15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120 โทรศัพท์ : 045-525900 โทรสาร : 045-525900 (อีเมลกลาง) : saraban@dongbangtambol.go.th เว็บไซต์ : https://www.dongbangtambol.go.th/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/Dongbangtambol file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/Dongbangtambol ../add_file/https://www.facebook.com/Dongbangtambol
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ ดังนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ ดังนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง - ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 บ้านดงบัง หมู่ที่ 10,11,13 บ้านกุงชัยหมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี - ที่ตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,9,15 บ้านดอนชี หมู่ที่ 7,16 บ้านจอก หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ 4,8 บ้านเหล่าฝ้าย สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 51 คน 2. โรงเรียนบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 115 คน 3. โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 111 คน 4. โรงเรียนบ้านหนองยาง - ที่ตั้ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 5. โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา - ที่ตั้ง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 40 คน 6. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 23 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 3 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้าน เหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง - ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 บ้านดงบัง หมู่ที่ 10,11,13 บ้านกุงชัยหมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี - ที่ตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,9,15 บ้านดอนชี หมู่ที่ 7,16 บ้านจอก หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ 4,8 บ้านเหล่าฝ้าย สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 51 คน 2. โรงเรียนบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 115 คน 3. โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 111 คน 4. โรงเรียนบ้านหนองยาง - ที่ตั้ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 5. โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา - ที่ตั้ง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 40 คน 6. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 23 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 3 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้าน เหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน ../add_file/งานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง - ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 บ้านดงบัง หมู่ที่ 10,11,13 บ้านกุงชัยหมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 14 บ้านเสาเล้า 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี - ที่ตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เขตรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,9,15 บ้านดอนชี หมู่ที่ 7,16 บ้านจอก หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ 4,8 บ้านเหล่าฝ้าย สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 51 คน 2. โรงเรียนบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 115 คน 3. โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 111 คน 4. โรงเรียนบ้านหนองยาง - ที่ตั้ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 5. โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา - ที่ตั้ง บ้านจอก หมู่ที่ 7 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 40 คน 6. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ที่ตั้ง บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ที่ตั้ง บ้านดอนชี หมู่ที่ 15 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 23 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ที่ตั้ง บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 3 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน 4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้าน เหล่าฝ้าย - ที่ตั้ง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 8 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ - บุคลากร จำนวน 2 คน - เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน
ชื่อไฟล์ : JZ4z8s7Tue32417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Ppa2Q5uMon33111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ******************************************************************* ส่วนที่ ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง ชุมชนดงบังมีประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานการปกครอง วิถีการดำเนินชีวิตจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา พอรวบรวมเป็นข้อมูลโดยสังเขปคือ มีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านลืออำนาจ (ในเขตเทศบาลตำบลอำนาจในปัจจุบัน) โดยทางเกวียนแบกหามสัมภาระต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน (ดงบ้านยาง) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้านเสาเล้าในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มป่วยและตายจำนวนหนึ่ง จึงอพยพผู้คนครอบครัวโดยทางเกวียนขนสัมภาระสิ่งของต่างๆ และสัตว์เลี้ยงไปทางทิศตะวันออก เดินทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยทางเกวียน (พาหนะที่ใช้วัวลากจูง ๒ ตัว) แอกที่คอวัวเกิดหัก จึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงพักแรม ณ บริเวณ นั้น และตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อ บ้านกุดแอก (ตามตำนานแอกหัก) อยู่มาหลายสิบปี เกิดโรคอหิวาระบาด หรือชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า ชาวบ้านจึงเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า (บ้านขามป้อม) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนจาน และกลุ่มหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงบัง จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกชื่อบ้านกุดแอกเป็น บ้านโนนบ้านเก่า หลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของราษฎร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ ใบเสมาที่ดงบ้านยาง – หนองกุดสิม ต้นศรีมหาโพธิ์โนนบ้านเก่า ประวัติการปกครองหมู่บ้าน มีรายชื่อกำนัน ดังต่อไปนี้ ๑. นายใส ขันติกิจ เป็นกำนันคนแรก ๒. นายซุย วรศาสตร์ เป็นกำนันคนที่ ๒ (ในสมัยนี้ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายหมู่บ้าน ในรัชกาลที่ ๖) ๓. นายเลิง หาดี เป็นกำนันคนที่ ๓ ๔. นายรินทร์ ต้นเกตุ เป็นกำนันคนที่ ๔ ๕. นายไข มะดารัก เป็นกำนันคนที่ ๕ ๖. นายยงค์ ต้นโพธิ์ เป็นกำนันคนที่ ๖ ๗. นายอุเทน กาเผือก เป็นกำนันคนที่ ๗ ๘. นายแสวง ยืนยั่ง เป็นกำนันคนที่ ๘ ๙. นายสุวรรณ์ พันธ์วงศ์ เป็นกำนันคนที่ ๙ ๑๐. นายชัยวัฒน์ พันธุมา เป็นกำนันคนที่ ๑๐ (คนปัจจุบัน) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๒๐เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๒-๕๙๐๐ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ห่างจากอำเภอลืออำนาจ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๐ นาที อาณาเขต ทิศเหนือ จด ตำบลหนองมะแซว,ตำบลปลาค้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทิศใต้ จด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก จด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จด ตำบลเปือย,ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๔๕.๒๓ ตารางกิโลเมตร ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลดงบัง มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบดอน มีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย คือ ห้วยจันลัน ลำห้วยแซว ประชากรประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง มี ๓ ฤดู ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส ๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑.๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย ๒ สาย บึง,หนองและอื่น ๆ ๓๒ แห่ง ๑.๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายประชาอาสา ๓ แห่ง ฝายน้ำล้น ๗ แห่ง บ่อน้ำตื้น ๖๗ แห่ง บ่อน้ำโยก ๕๖ แห่ง ถังน้ำ ค.ส.ล. ๕๘ แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ ๑.๖.๑ ป่าไม้ในชุมชน ๑๒ แห่ง ๑.๖.๒ ป่าช้าสาธารณะ ๙ แห่ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน 3. ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๖,๓๒๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๒๕ คน หญิง ๓,๑๙๖ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๘๑๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๙.๒๕ คนต่อตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม ๔.๑ การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่าฝ้าย โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย - โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - โรงเรียนบ้านหนองยาง - โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย กศน.ตำบลดงบัง ๑ แห่ง ที่อ่านหนังพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๔.๒ การสาธารณสุข ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี โรคที่มักเกิดในชุมชนได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน เอดส์ ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชี ตั้งอยู่ หมู่ที ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ บ้านดอนชี หมู่ที่ ๗,๑๖ บ้านจอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๔,๘ บ้านเหล่าฝ้าย ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ตั้งอยู่ หมู่ที ๑ บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า ๔.๓ อาชญากรรม ไม่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ๔.๔ ยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พบว่ายังมีกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้ากลุ่มเสี่ยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติด และยังมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ๔.๕ กาสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน รายได้น้อย เด็กยากจนไร้ที่พึ่ง ๔. ระบบบริการพื้นฐาน ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง ๑ สาย ถนนคอนกรีต เชื่อหมู่บ้าน ๑ สาย ถนนดินลูกรัง ๓๐ เส้น ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน สะพาน ๙ แห่ง ๕.๒ การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มี๑๖หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ๕.๓ การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ถ่ายโอนภารกิจการบริหารกิจการระบบประปาให้กับหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการสามารถให้บริการคลอบคลุมได้ทุกครัวเรือน เป็นระบบประปาใต้ดิน จำนวน ๒๑ แห่ง ๕.๔ โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน และมีบริการอินเตอร์เน็ท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทุกวัน ๕. ระบบเศรษฐกิจ ๖.๑ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มากกว่าร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่นๆ ๖.๒ การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง ๖.๓ การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร มีโรงเลี้ยงไก่ ๒ แห่ง และโรงเลี้ยงสุกร ๑ แห่ง ๖.๔ การบริการ - ๖.๕ การท่องเที่ยว - ๖.๖ อุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสีข้าว โรงเย็บผ้า ฯลฯ ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ปั๊มน้ำมัน ๒ แห่ง โรงสีข้าว ๒๕ แห่ง ร้านขายของชำ ๓๘ ร้าน ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑๐ ร้าน รับเหมาก่อสร้าง ๑๐ ราย ร้านขายอาหาร ๑๐ ร้าน กลุ่มอาชีพ ๓ กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ ๑๖ กลุ่ม ๖.๘ แรงงาน แรงงานในพื้นที่องค์การริหารส่วนตำบลดงบัง แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร แรงงานภาคเอกชน และแรงงานภาครัฐแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๗.๑ การนับถือศาสนา - นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘ - นับถือศาสนาคริสต์ อื่น ๆ ร้อยล่ะ ๒ - วัด ๙ แห่ง - สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง - คริสตจักร ๒ แห่ง ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม - ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน - ประเพณีวันลอยกระทง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม-พฤศจิกายน - ปะเพณีบุญปราสาทผึ้ง เดือน พฤศจิกายน ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลดงบัง มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การทำมาหากินโดยวิธีทางธรรมชาติ - ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลดงบัง ใช้ภาษาพื้นเมือง ภาษาอีสาน ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลดงบัง ได้มีการผลิตของใช้พื้นเมืองไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเหลือไว้สำหรับจำหน่าย เช่น ผ้าขิด ผ้าไหม เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ ๘.๑ น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำใต้ดิน โดยผ่านกระบวนการของระบบประปา ในช่วงฤดูแล้งจะมีบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงต้องมีการให้บริการเรื่องรถน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝน น้ำจาก ลำห้วย ลำธาร หนองน้ำสาธารณะ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรตลอดฤดูกาล ๘.๒ ป่าไม้ ป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบในฤดูแล้ง ช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ ยางนา เต็ง รัง แดง มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่างๆ ยังคงความสมบูรณ์ของป่าตามธรรมชาติ ๘.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนาปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ น้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เพื่อการเกษตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ******************************************************************* ส่วนที่ ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง ชุมชนดงบังมีประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานการปกครอง วิถีการดำเนินชีวิตจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา พอรวบรวมเป็นข้อมูลโดยสังเขปคือ มีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านลืออำนาจ (ในเขตเทศบาลตำบลอำนาจในปัจจุบัน) โดยทางเกวียนแบกหามสัมภาระต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน (ดงบ้านยาง) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้านเสาเล้าในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มป่วยและตายจำนวนหนึ่ง จึงอพยพผู้คนครอบครัวโดยทางเกวียนขนสัมภาระสิ่งของต่างๆ และสัตว์เลี้ยงไปทางทิศตะวันออก เดินทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยทางเกวียน (พาหนะที่ใช้วัวลากจูง ๒ ตัว) แอกที่คอวัวเกิดหัก จึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงพักแรม ณ บริเวณ นั้น และตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อ บ้านกุดแอก (ตามตำนานแอกหัก) อยู่มาหลายสิบปี เกิดโรคอหิวาระบาด หรือชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า ชาวบ้านจึงเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า (บ้านขามป้อม) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนจาน และกลุ่มหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงบัง จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกชื่อบ้านกุดแอกเป็น บ้านโนนบ้านเก่า หลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของราษฎร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ ใบเสมาที่ดงบ้านยาง – หนองกุดสิม ต้นศรีมหาโพธิ์โนนบ้านเก่า ประวัติการปกครองหมู่บ้าน มีรายชื่อกำนัน ดังต่อไปนี้ ๑. นายใส ขันติกิจ เป็นกำนันคนแรก ๒. นายซุย วรศาสตร์ เป็นกำนันคนที่ ๒ (ในสมัยนี้ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายหมู่บ้าน ในรัชกาลที่ ๖) ๓. นายเลิง หาดี เป็นกำนันคนที่ ๓ ๔. นายรินทร์ ต้นเกตุ เป็นกำนันคนที่ ๔ ๕. นายไข มะดารัก เป็นกำนันคนที่ ๕ ๖. นายยงค์ ต้นโพธิ์ เป็นกำนันคนที่ ๖ ๗. นายอุเทน กาเผือก เป็นกำนันคนที่ ๗ ๘. นายแสวง ยืนยั่ง เป็นกำนันคนที่ ๘ ๙. นายสุวรรณ์ พันธ์วงศ์ เป็นกำนันคนที่ ๙ ๑๐. นายชัยวัฒน์ พันธุมา เป็นกำนันคนที่ ๑๐ (คนปัจจุบัน) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๒๐เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๒-๕๙๐๐ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ห่างจากอำเภอลืออำนาจ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๐ นาที อาณาเขต ทิศเหนือ จด ตำบลหนองมะแซว,ตำบลปลาค้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทิศใต้ จด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก จด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จด ตำบลเปือย,ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๔๕.๒๓ ตารางกิโลเมตร ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลดงบัง มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบดอน มีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย คือ ห้วยจันลัน ลำห้วยแซว ประชากรประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง มี ๓ ฤดู ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส ๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑.๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย ๒ สาย บึง,หนองและอื่น ๆ ๓๒ แห่ง ๑.๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายประชาอาสา ๓ แห่ง ฝายน้ำล้น ๗ แห่ง บ่อน้ำตื้น ๖๗ แห่ง บ่อน้ำโยก ๕๖ แห่ง ถังน้ำ ค.ส.ล. ๕๘ แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ ๑.๖.๑ ป่าไม้ในชุมชน ๑๒ แห่ง ๑.๖.๒ ป่าช้าสาธารณะ ๙ แห่ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน 3. ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๖,๓๒๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๒๕ คน หญิง ๓,๑๙๖ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๘๑๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๙.๒๕ คนต่อตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม ๔.๑ การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่าฝ้าย โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย - โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - โรงเรียนบ้านหนองยาง - โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย กศน.ตำบลดงบัง ๑ แห่ง ที่อ่านหนังพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๔.๒ การสาธารณสุข ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี โรคที่มักเกิดในชุมชนได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน เอดส์ ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชี ตั้งอยู่ หมู่ที ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ บ้านดอนชี หมู่ที่ ๗,๑๖ บ้านจอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๔,๘ บ้านเหล่าฝ้าย ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ตั้งอยู่ หมู่ที ๑ บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า ๔.๓ อาชญากรรม ไม่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ๔.๔ ยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พบว่ายังมีกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้ากลุ่มเสี่ยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติด และยังมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ๔.๕ กาสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน รายได้น้อย เด็กยากจนไร้ที่พึ่ง ๔. ระบบบริการพื้นฐาน ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง ๑ สาย ถนนคอนกรีต เชื่อหมู่บ้าน ๑ สาย ถนนดินลูกรัง ๓๐ เส้น ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน สะพาน ๙ แห่ง ๕.๒ การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มี๑๖หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ๕.๓ การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ถ่ายโอนภารกิจการบริหารกิจการระบบประปาให้กับหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการสามารถให้บริการคลอบคลุมได้ทุกครัวเรือน เป็นระบบประปาใต้ดิน จำนวน ๒๑ แห่ง ๕.๔ โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน และมีบริการอินเตอร์เน็ท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทุกวัน ๕. ระบบเศรษฐกิจ ๖.๑ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มากกว่าร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่นๆ ๖.๒ การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง ๖.๓ การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร มีโรงเลี้ยงไก่ ๒ แห่ง และโรงเลี้ยงสุกร ๑ แห่ง ๖.๔ การบริการ - ๖.๕ การท่องเที่ยว - ๖.๖ อุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสีข้าว โรงเย็บผ้า ฯลฯ ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ปั๊มน้ำมัน ๒ แห่ง โรงสีข้าว ๒๕ แห่ง ร้านขายของชำ ๓๘ ร้าน ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑๐ ร้าน รับเหมาก่อสร้าง ๑๐ ราย ร้านขายอาหาร ๑๐ ร้าน กลุ่มอาชีพ ๓ กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ ๑๖ กลุ่ม ๖.๘ แรงงาน แรงงานในพื้นที่องค์การริหารส่วนตำบลดงบัง แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร แรงงานภาคเอกชน และแรงงานภาครัฐแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๗.๑ การนับถือศาสนา - นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘ - นับถือศาสนาคริสต์ อื่น ๆ ร้อยล่ะ ๒ - วัด ๙ แห่ง - สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง - คริสตจักร ๒ แห่ง ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม - ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน - ประเพณีวันลอยกระทง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม-พฤศจิกายน - ปะเพณีบุญปราสาทผึ้ง เดือน พฤศจิกายน ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลดงบัง มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การทำมาหากินโดยวิธีทางธรรมชาติ - ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลดงบัง ใช้ภาษาพื้นเมือง ภาษาอีสาน ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลดงบัง ได้มีการผลิตของใช้พื้นเมืองไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเหลือไว้สำหรับจำหน่าย เช่น ผ้าขิด ผ้าไหม เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ ๘.๑ น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำใต้ดิน โดยผ่านกระบวนการของระบบประปา ในช่วงฤดูแล้งจะมีบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงต้องมีการให้บริการเรื่องรถน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝน น้ำจาก ลำห้วย ลำธาร หนองน้ำสาธารณะ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรตลอดฤดูกาล ๘.๒ ป่าไม้ ป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบในฤดูแล้ง ช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ ยางนา เต็ง รัง แดง มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่างๆ ยังคงความสมบูรณ์ของป่าตามธรรมชาติ ๘.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนาปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ น้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เพื่อการเกษตร ../add_file/ ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ******************************************************************* ส่วนที่ ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้ง ชุมชนดงบังมีประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานการปกครอง วิถีการดำเนินชีวิตจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา พอรวบรวมเป็นข้อมูลโดยสังเขปคือ มีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านลืออำนาจ (ในเขตเทศบาลตำบลอำนาจในปัจจุบัน) โดยทางเกวียนแบกหามสัมภาระต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน (ดงบ้านยาง) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้านเสาเล้าในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มป่วยและตายจำนวนหนึ่ง จึงอพยพผู้คนครอบครัวโดยทางเกวียนขนสัมภาระสิ่งของต่างๆ และสัตว์เลี้ยงไปทางทิศตะวันออก เดินทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยทางเกวียน (พาหนะที่ใช้วัวลากจูง ๒ ตัว) แอกที่คอวัวเกิดหัก จึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงพักแรม ณ บริเวณ นั้น และตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อ บ้านกุดแอก (ตามตำนานแอกหัก) อยู่มาหลายสิบปี เกิดโรคอหิวาระบาด หรือชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า ชาวบ้านจึงเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า (บ้านขามป้อม) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนจาน และกลุ่มหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงบัง จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกชื่อบ้านกุดแอกเป็น บ้านโนนบ้านเก่า หลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของราษฎร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ ใบเสมาที่ดงบ้านยาง – หนองกุดสิม ต้นศรีมหาโพธิ์โนนบ้านเก่า ประวัติการปกครองหมู่บ้าน มีรายชื่อกำนัน ดังต่อไปนี้ ๑. นายใส ขันติกิจ เป็นกำนันคนแรก ๒. นายซุย วรศาสตร์ เป็นกำนันคนที่ ๒ (ในสมัยนี้ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายหมู่บ้าน ในรัชกาลที่ ๖) ๓. นายเลิง หาดี เป็นกำนันคนที่ ๓ ๔. นายรินทร์ ต้นเกตุ เป็นกำนันคนที่ ๔ ๕. นายไข มะดารัก เป็นกำนันคนที่ ๕ ๖. นายยงค์ ต้นโพธิ์ เป็นกำนันคนที่ ๖ ๗. นายอุเทน กาเผือก เป็นกำนันคนที่ ๗ ๘. นายแสวง ยืนยั่ง เป็นกำนันคนที่ ๘ ๙. นายสุวรรณ์ พันธ์วงศ์ เป็นกำนันคนที่ ๙ ๑๐. นายชัยวัฒน์ พันธุมา เป็นกำนันคนที่ ๑๐ (คนปัจจุบัน) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๑๒๐เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๒-๕๙๐๐ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ห่างจากอำเภอลืออำนาจ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๐ นาที อาณาเขต ทิศเหนือ จด ตำบลหนองมะแซว,ตำบลปลาค้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทิศใต้ จด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก จด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จด ตำบลเปือย,ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๔๕.๒๓ ตารางกิโลเมตร ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลดงบัง มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบดอน มีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย คือ ห้วยจันลัน ลำห้วยแซว ประชากรประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง มี ๓ ฤดู ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ องศาเซลเซียส ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส ๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ ๑.๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย ๒ สาย บึง,หนองและอื่น ๆ ๓๒ แห่ง ๑.๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝายประชาอาสา ๓ แห่ง ฝายน้ำล้น ๗ แห่ง บ่อน้ำตื้น ๖๗ แห่ง บ่อน้ำโยก ๕๖ แห่ง ถังน้ำ ค.ส.ล. ๕๘ แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ ๑.๖.๑ ป่าไม้ในชุมชน ๑๒ แห่ง ๑.๖.๒ ป่าช้าสาธารณะ ๙ แห่ง ๒. ด้านการเมืองการปกครอง ๒.๑ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน 3. ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๖,๓๒๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๒๕ คน หญิง ๓,๑๙๖ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๘๑๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๙.๒๕ คนต่อตารางกิโลเมตร 4. สภาพทางสังคม ๔.๑ การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่าฝ้าย โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย - โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า - โรงเรียนบ้านหนองยาง - โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย - โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด - โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ๑ แห่ง - โรงเรียนบ้านกุงชัย กศน.ตำบลดงบัง ๑ แห่ง ที่อ่านหนังพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๑๖ แห่ง ๔.๒ การสาธารณสุข ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี โรคที่มักเกิดในชุมชนได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน เอดส์ ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชี ตั้งอยู่ หมู่ที ๑๕ บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ บ้านดอนชี หมู่ที่ ๗,๑๖ บ้านจอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๔,๘ บ้านเหล่าฝ้าย ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ตั้งอยู่ หมู่ที ๑ บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า ๔.๓ อาชญากรรม ไม่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ๔.๔ ยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พบว่ายังมีกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้ากลุ่มเสี่ยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติด และยังมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง ๔.๕ กาสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน รายได้น้อย เด็กยากจนไร้ที่พึ่ง ๔. ระบบบริการพื้นฐาน ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง ๑ สาย ถนนคอนกรีต เชื่อหมู่บ้าน ๑ สาย ถนนดินลูกรัง ๓๐ เส้น ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน สะพาน ๙ แห่ง ๕.๒ การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มี๑๖หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ๕.๓ การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ถ่ายโอนภารกิจการบริหารกิจการระบบประปาให้กับหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการสามารถให้บริการคลอบคลุมได้ทุกครัวเรือน เป็นระบบประปาใต้ดิน จำนวน ๒๑ แห่ง ๕.๔ โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน และมีบริการอินเตอร์เน็ท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ทุกวัน ๕. ระบบเศรษฐกิจ ๖.๑ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มากกว่าร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน อื่นๆ ๖.๒ การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง ๖.๓ การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร มีโรงเลี้ยงไก่ ๒ แห่ง และโรงเลี้ยงสุกร ๑ แห่ง ๖.๔ การบริการ - ๖.๕ การท่องเที่ยว - ๖.๖ อุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสีข้าว โรงเย็บผ้า ฯลฯ ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ปั๊มน้ำมัน ๒ แห่ง โรงสีข้าว ๒๕ แห่ง ร้านขายของชำ ๓๘ ร้าน ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑๐ ร้าน รับเหมาก่อสร้าง ๑๐ ราย ร้านขายอาหาร ๑๐ ร้าน กลุ่มอาชีพ ๓ กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ ๑๖ กลุ่ม ๖.๘ แรงงาน แรงงานในพื้นที่องค์การริหารส่วนตำบลดงบัง แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร แรงงานภาคเอกชน และแรงงานภาครัฐแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๗.๑ การนับถือศาสนา - นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘ - นับถือศาสนาคริสต์ อื่น ๆ ร้อยล่ะ ๒ - วัด ๙ แห่ง - สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง - คริสตจักร ๒ แห่ง ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม - ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน - ประเพณีวันลอยกระทง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม-พฤศจิกายน - ปะเพณีบุญปราสาทผึ้ง เดือน พฤศจิกายน ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลดงบัง มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การทำมาหากินโดยวิธีทางธรรมชาติ - ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลดงบัง ใช้ภาษาพื้นเมือง ภาษาอีสาน ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลดงบัง ได้มีการผลิตของใช้พื้นเมืองไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเหลือไว้สำหรับจำหน่าย เช่น ผ้าขิด ผ้าไหม เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ ๘.๑ น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำใต้ดิน โดยผ่านกระบวนการของระบบประปา ในช่วงฤดูแล้งจะมีบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงต้องมีการให้บริการเรื่องรถน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝน น้ำจาก ลำห้วย ลำธาร หนองน้ำสาธารณะ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรตลอดฤดูกาล ๘.๒ ป่าไม้ ป่าไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบในฤดูแล้ง ช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ ยางนา เต็ง รัง แดง มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่างๆ ยังคงความสมบูรณ์ของป่าตามธรรมชาติ ๘.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนาปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ น้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เพื่อการเกษตร
ชื่อไฟล์ : sanDvYnTue32720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : E7qbrDoTue32502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้หน่วยงานกำกับ ติดตาม และแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้หน่วยงานกำกับ ติดตาม และแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ../add_file/ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้หน่วยงานกำกับ ติดตาม และแจ้งบุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ครบถ้วนมีข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย รั่วไหล หรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ครบถ้วนมีข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย รั่วไหล หรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ../add_file/การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ครบถ้วนมีข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย รั่วไหล หรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2565 จะได้รับวันไหนครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2565 จะได้รับวันไหนครับ ../add_file/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2565 จะได้รับวันไหนครับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 เดือน ธันวาคม 2565 เก็บภาพความสุขและประทับใจ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในงานเลี้ยงส่ง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ (นาย อากาศ นวลผ่อง) ป๋ากาศ ณ โอกาศนี้ ท่านนายก อบต.ดงบัง (นาย ณรงค์ วิไลรัตน์)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ดงบัง และ ,ข้าราชการ พนักงาน, อบต.ดงบัง ได้ร่วมพิธี สู่ขวัญ ด้วยค่ะ ด้วยรักและคิดถึงเสมอไปท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ ด้วยรักและคิดถึงเสมอ จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 เดือน ธันวาคม 2565 เก็บภาพความสุขและประทับใจ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในงานเลี้ยงส่ง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ (นาย อากาศ นวลผ่อง) ป๋ากาศ ณ โอกาศนี้ ท่านนายก อบต.ดงบัง (นาย ณรงค์ วิไลรัตน์)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ดงบัง และ ,ข้าราชการ พนักงาน, อบต.ดงบัง ได้ร่วมพิธี สู่ขวัญ ด้วยค่ะ ด้วยรักและคิดถึงเสมอไปท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ ด้วยรักและคิดถึงเสมอ จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ../add_file/วันที่ 20 เดือน ธันวาคม 2565 เก็บภาพความสุขและประทับใจ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในงานเลี้ยงส่ง สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ (นาย อากาศ นวลผ่อง) ป๋ากาศ ณ โอกาศนี้ ท่านนายก อบต.ดงบัง (นาย ณรงค์ วิไลรัตน์)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ดงบัง และ ,ข้าราชการ พนักงาน, อบต.ดงบัง ได้ร่วมพิธี สู่ขวัญ ด้วยค่ะ ด้วยรักและคิดถึงเสมอไปท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ ด้วยรักและคิดถึงเสมอ จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (นาย ชัยชนะ ชนะกุล )ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 4,8 บ้าน เหล่าฝ้าย ค่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (นาย ชัยชนะ ชนะกุล )ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 4,8 บ้าน เหล่าฝ้าย ค่ ../add_file/(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (นาย ชัยชนะ ชนะกุล )ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงบัง ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 4,8 บ้าน เหล่าฝ้าย ค่
ชื่อไฟล์ : รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง และได้มีทีงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง นายช่างโยธาและ คณะกรรมการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง และได้มีทีงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง นายช่างโยธาและ คณะกรรมการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ค่ะ ../add_file/รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง และได้มีทีงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง นายช่างโยธาและ คณะกรรมการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ค่ะ
ชื่อไฟล์ : (งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ ../add_file/(งานกองช่าง) ลงพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง ค่ะ
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งานกองช่าง) วันนี้ทีมงานกองช่าง(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)ออกพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ของตำบลดงบังเพื่อซ่อมไฟฟ้า เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้. ตัวโคมไฟส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาดทางช่างไฟฟ้าจึงได้ทำการปรับเปลื่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงบังเพื่อเป็นการป้องกันอาญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่ทเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชัวิตและทรัพย์สิน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งานกองช่าง) วันนี้ทีมงานกองช่าง(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)ออกพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ของตำบลดงบังเพื่อซ่อมไฟฟ้า เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้. ตัวโคมไฟส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาดทางช่างไฟฟ้าจึงได้ทำการปรับเปลื่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงบังเพื่อเป็นการป้องกันอาญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่ทเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชัวิตและทรัพย์สิน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ../add_file/วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งานกองช่าง) วันนี้ทีมงานกองช่าง(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)ออกพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ของตำบลดงบังเพื่อซ่อมไฟฟ้า เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้. ตัวโคมไฟส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาดทางช่างไฟฟ้าจึงได้ทำการปรับเปลื่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงบังเพื่อเป็นการป้องกันอาญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่ทเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชัวิตและทรัพย์สิน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ../add_file/ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลดงบัง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.ดงบัง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/iznx5p 2. สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดงบัง ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ณ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ร่วมพิธี และพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - เวลา 18.00 น.ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ณ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ร่วมพิธี และพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - เวลา 18.00 น.ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ../add_file/ณ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ร่วมพิธี และพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - เวลา 18.00 น.ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไท ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไท ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ ../add_file/นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไท ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ
ชื่อไฟล์ : เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ ../add_file/เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ
ชื่อไฟล์ : เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ ../add_file/เช้าวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์ (นายก อบต.ดงบัง) พร้อม นาย เกรียงศิลป์ ชนแดง(ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงบัง)ได้ร่วมกิจกรรม Run For Life เดินวิ่ง ท้าใจ เพื่อไทย ดอนชี ดงบัง ณ รพสต.บ้านดอนชีต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอและปัจจุบันนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้กลับกลายมาเป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญของประเทศ จากรายงกานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับแรก ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไข้มันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ป่วยที่พบส่วนใหยอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุจากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อได้ออกกำลังกาย ร่างกายจะดึงพลังงานออกมาใช้ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน เช่น การเดิน วิ่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงโดยการฝึกให้ร่างกายมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานน้อยลงแม้จะทำกิจกรรมเท่าเดิม เมื่อปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจจะกลับสู่ระดับพักผ่อนได้เร็วกว่าเดิมมากหลังจากออกกำลังกาย สภาเด็กและเยาวชนตำบลบูกิต ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มการออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่กิจกรรม/การดำเนินงานจัดประชุมคณทำงานเพื่อเตรียมงานและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายด้านการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)เดิน-วิ่ง เตรียมความพร้อมและออกกำลังกาย 3 วันต่อ1 สัปดาห์กิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 7.2 กิโลเมตรกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 วันต่อ 1 สัปดาห์ ค่ะ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 เดือน เมษายน 2566 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง)พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และเยาวชน ได้ร่วมเปิดการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ดงบังคัพ) การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่งคง สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 เดือน เมษายน 2566 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง)พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และเยาวชน ได้ร่วมเปิดการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ดงบังคัพ) การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่งคง สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ ../add_file/วันที่ 16 เดือน เมษายน 2566 นาย ณรงค์ วิไลรัตน์(นายก อบต.ดงบัง)พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และเยาวชน ได้ร่วมเปิดการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ดงบังคัพ) การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่งคง สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง