ชื่อเรื่อง : รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก
รายละเอียด : รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านจอก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง และได้มีทีงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงบัง นายช่างโยธาและ คณะกรรมการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด ค่ะ
ชื่อไฟล์ : oPeuWn2Fri32645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lzfHUdwFri32705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S6bz5BeFri32705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UWldL5nFri32705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rMhsztBFri32705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้