ชื่อเรื่อง : งานกองช่าง
รายละเอียด : วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งานกองช่าง) วันนี้ทีมงานกองช่าง(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)ออกพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ของตำบลดงบังเพื่อซ่อมไฟฟ้า เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้. ตัวโคมไฟส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาดทางช่างไฟฟ้าจึงได้ทำการปรับเปลื่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดงบังเพื่อเป็นการป้องกันอาญากรรมในยามค่ำคืน เป็นการเพิ่ทเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านชัวิตและทรัพย์สิน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ชื่อไฟล์ : qgRhQboMon72954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Kc8uV6bMon73404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B5CJpcdMon73404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KwFtdNJMon73404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8aidJBjMon73404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้