ชื่อเรื่อง : 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ร่วมพิธี และพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - เวลา 18.00 น.ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : 0THAr9FTue90940.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้