ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : HrGerOgWed30825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้