ชื่อเรื่อง : ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดังนี้
รายละเอียด : ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการจัดเก็บ ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดังนี้
ชื่อไฟล์ : Z4TFwylWed32052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้