องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10,11,13 รวมจำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบอัตโนมัติ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรความจุ ๑๘ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนชี หมู่ที่ ๙ ลว. 30 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านดอนชี-หนองปลาค่อเฒ่า) หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี ตำบลดงบัง ลว. 20ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหนองมะยอด ถึงสายบ้านน้ำท่วม บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 13 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 9 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศ ราคากลาง ลูกรัง ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (สายบ้านดอนชี-สายบ้านน้ำท่วม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านกุงชัย สายบ้านกุงชัย-บ้านนาดูน ลว. 3 ก.ย. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1