messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ place วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน play_arrow แหล่งท่องเที่ยวงานบุญประจำปีและประเพณีบุญปราทผึ้ง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะยอด
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกุงชัย
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนชี
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 (สายบ้านดงบัง-บ้านนาดูน) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10, 11, 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 (สายบ้านเหล่าฝ้าย-บ้านหนองมะยอด) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10,11,13 รวมจำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบอัตโนมัติ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรความจุ ๑๘ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนชี หมู่ที่ ๙ ลว. 30 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านดอนชี-หนองปลาค่อเฒ่า) หมู่ที่ 5 บ้านดอนชี ตำบลดงบัง ลว. 20ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 86 |
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 82 |
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 87 |
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหนองมะยอด ถึงสายบ้านน้ำท่วม บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 13 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองมะยอด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงบัง ลว. 9 ก.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศ ราคากลาง ลูกรัง ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 91 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (สายบ้านดอนชี-สายบ้านน้ำท่วม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 97 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านกุงชัย สายบ้านกุงชัย-บ้านนาดูน ลว. 3 ก.ย. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1