องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายเดชาธร ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 093-0916940
นางสาวประกายรัตน์ สมคิด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097-2820565
นายดนุพล ดวงมณีย์
คนสวน
โทรศัพท์ : 093-9611407
นายบุญทาน สีทะวัน
พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์ : 090-8283499
นายเหลี่ยม มุทาพร
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 087-0308311
นายอุทิศ ทองคาน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
โทรศัพท์ : 093-4274572
นายบุญฮู้ สองศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
โทรศัพท์ : 089-0214147
นายวิโรจน์ บุญทา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 080-5993913