องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองช่าง
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400
นางสาวณิชาภา วีระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
โทรศัพท์ : 087-254-4432
นายวรรณชัย เรืองธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 065-120-4452
นายพรชัย จันทสาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 084-658-0989
นายธีรชาติ เรืองธรรม
คนงานทั่วไปปฏิบัติไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 097-327-7935
นายกวีศิลป์ นาคพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทรศัพท์ : 083-313-0386