องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 099-474-2466
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพล สร้อยสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099-474-2466
นางประไพศรี เศวตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 083-7452694
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0840394423
นายเกรียงศิลป์ ชนแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 093-0916940
นายฐปนโชติ สุวะศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการช่าง
โทรศัพท์ : 085-230-3400