องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองผลงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบอัตโนมัติ 10 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนชี หมู่ที่ 9 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประปา) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน