องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle ประวัติ
ประวัติตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

check_circle วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ


folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

check_circle อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
folder ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder คำสั่งประกาศ