องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10 11 13 ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16002 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 (บ้านเหล่าฝ้าย-หนองมะยอด) ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15128 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า) ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1(สายบ้านดงบัง-บ้านนาดูน) ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15607 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม. 10,11,13 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 (สายบ้านดงบัง-บ้านนาดูน) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 (สายบ้านเหล่าฝ้าย-บ้านหนองมะยอด) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10 11 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ฯ ม. 10,11,13 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3