องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พ.ศ.2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการดําเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ผู้บริหาร อบต.ดงบัง ร่วมออกเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบใบประกาศนียบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณและมาตรการให้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1