องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือก่อสร้างทางสำหรับ อปท
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือ การบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 58
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 53