องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการข้อมูล
    camera_alt Facebook อบต.ดงบัง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ดงบัง

สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จ วันนี้ 0
เดือนนี้2,873
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,584
ทั้งหมด 78,072

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
คู่มือก่อสร้างทางสำหรับ อปท
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
คู่มือ การบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
นายณรงค์ วิไลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-508-9166
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
จ.ส.ต.ธงชัย กันหาคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 088-377-0557
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย ณรัฐ จันมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 0623464380
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292
นาย สุจริต อุทธา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โทรศัพท์ : 083-307-5292