messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ place วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน play_arrow แหล่งท่องเที่ยวงานบุญประจำปีและประเพณีบุญปราทผึ้ง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ[30 เมษายน 2567]
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[23 เมษายน 2567]
การจัดประชุมประชาคมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐[30 เมษายน 2566]
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ[29 เมษายน 2566]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง[31 มีนาคม 2565]
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [30 มีนาคม 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)