องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดประชุมประชาคมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ [30 เมษายน 2566]
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ [29 เมษายน 2566]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง [31 มีนาคม 2565]
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [30 มีนาคม 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)